Innovació

L'IDIBAPS és un centre de recerca pioner que gaudeix de nombroses oportunitats d'innovar i de protegir idees valuoses. Però perquè la innovació i la protecció del coneixement es desenvolupin amb èxit, és necessari establir un entorn propici.

IDIBAPS compta amb un equip que vetlla per potenciar la transferència de resultats en la recerca que impulsa. 

Protegeix les teves idees

Un dels objectius estratègics de l'IDIBAPS és identificar els resultats de la recerca que poden tenir un interès comercial. Un cop identificats, cal protegir-los, patentar-los quan sigui possible i vetllar perquè hi hagi una transferència cap al sector productiu. La recerca genera coneixement i la innovació fa que aquest coneixement es transformi en productes que arriben al pacient i al mercat.

El nombre de projectes de transferència identificats ha crescut de manera sostinguda. També ha crescut el paper de l'IDIBAPS com a col·laborador amb l'empresa privada en diferents etapes de desenvolupament de fàrmacs i d'altres teràpies o tecnologies.

L'objectiu de la Innovació feta en aquest Institut és minimitzar el buit existent entre el sector acadèmic, on es fa molta recerca, i el sector productiu, format entre d'altres per les empreses farmacèutiques, les biotecnològiques i les de dispositius mèdics.

Innovar és una cultura

Per millorar la salut dels ciutadans, l'IDIBAPS té un ferm compromís amb la innovació en l'entorn sanitari. Més enllà de la valorització de la recerca i de la protecció del coneixement, l'IDIBAPS té com a objectiu facilitar l'adopció de noves tecnologies mèdiques que millorin l'estat de salut dels pacients, la seva qualitat de vida i l'eficiència dels processos assistencials.

Tenir en compte la innovació no és una feina afegida al dia a dia de l'investigador, és una cultura que ja es troba en qualsevol de les seves activitats. És important per als investigadors, per al pacient i per a la institució.

Què és una patent?

Una patent és un dret exclusiu concedit per la llei als inventors durant un termini limitat per impedir que altres persones fabriquin, utilitzin i explotin les seves invencions.

Allò que es pot patentar depèn de les lleis de patents de cada país. Tot i que les definicions varien, en general la patent d'una invenció es concedeix si aquesta compleix els requisits següents:

  • És nova o "original". La invenció no s'ha fet pública de cap manera, en cap banda, abans de la data de presentació de la sol·licitud de la patent.
  • Comprèn un pas inventiu. Aquest pas no ha de resultar obvi per a tercers amb bons coneixements i experiència en l'objecte de la invenció.
  • Pot tenir aplicació industrial o útil. L'invent ha de poder ser fabricat o emprat en alguna indústria.

És incompatible publicar i patentar?

No, però és imprescindible operar en l'ordre adequat. Per complir el requisit de novetat, el contingut de la patent no podrà ser publicat o divulgat en cap mitjà abans de sol·licitar la patent davant de l'organisme corresponent. A Espanya aquest organisme és l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Un cop presentada la sol·licitud, el contingut de la invenció podrà ser publicat en revistes científiques sense necessitat d'esperar la concessió de la patent.

A l'IDIBAPS treballem per potenciar la vessant innovadora de la recerca.

Resum normativa IPR IDIBAPS