Qui som?

Resultats de la recerca

Des de la seva creació en 1996, l’IDIBAPS ha mostrat un creixement constant dels seus principals resultats: publicacions científiques, translació de coneixement i innovació, així com la capacitat d’obtenció de finançament.

Publicacions científiques

El nombre i la qualitat dels articles publicats per IDIBAPS no han deixat de créixer des de la seva creació el 1996 fins a 2012. Des del 2012 les xifres es mantenen estables.

Els indicadors es divideixen en tres grups destinats a reflectir la producció (nombre de publicacions), la qualitat (factor d'impacte total i mitjà i % Q1) i la col·laboració intramural (% de les publicacions realitzades per un, dos o més equips IDIBAPS). En 2014 aquestes xifres van ser les següents:

 

Títol Figura: Outputs publicacions 2014.
Output – Nombre total de documents publicats en revistes científiques indexades a l'ISI Web of Science.
Total IF – Factor d'impacte acumulat de totes les publicacions científiques.
Mean IF – Mitjana del Factor d'impacte de totes les publicacions científiques
%Q1 –% de les publicacions en revistes classificades en el primer quartil (top 25%) de la seva categoria segons l’ordre que apareix al Journal Citation Reports 2013, ISI Web of Science (Thomson Reuters, Inc.).


Títol figura: Articles originals de col•laboració intramural al 2014. Distribució dels articles originals escrits per membres d'un, dos, tres i quatre equips de l'IDIBAPS.


 

Només s’han considerat els articles originals. Les publicacions resultants de la col·laboració entre els equips de dues àrees diferents s'han comptat un cop per a cada una, de manera que la suma dels articles per àrea és superior al total.

 

Títol figura: Evolució del factor d’impacte mitjà. Només s’han considerat els articles originals.

Translació del coneixement i innovació

L’objectiu de  l'IDIBAPS és beneficiar els pacients i la societat, obtenint productes de valor que arriben al mercat gràcies a la col·laboració de socis industrials sense els quals seria impossible trobar els recursos necessaris per assolir-ho. A l'IDIBAPS tenim experiència per dur a terme tots els aspectes de les negociacions necessàries quan es tracta d'organitzacions comercials i també podem assessorar sobre el millor pla d'acció per a qualsevol persona que està explorant l'opció de crear una nova empresa.

L'Institut gestiona en l'actualitat 51 famílies de patents i 8 programes registrats, i hem signat 17 acords de llicència amb diversos socis de la indústria.

Dades de 2014:

  • 5 empreses spin-off creades per investigadors IDIBAPS des de 2006.
  • 9 sol·licituds de patent: 1 patent espanyola, 1 patents europees, 6extensió PCT i 1 fase nacional.
  • 8 acords de llicència signats
  • 27 guies clíniques publicades. Aquestes guies tenen un impacten de manera molt important a la pràctica clínica.
  • 282 assajos clínics aprovats pel Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC).